Info

Wanneer is de zaal beschikbaar?

Over het algemeen kunnen doorlopend de zalen worden gebruikt voor activiteiten en dit met volgende beperkingen:

  • Er wordt slechts 1 activiteit gelijktijdig georganiseerd in de zalen van het jeugdcentrum
  • Soms staat de zaal in de agenda op deze website als vrij, maar is ze toch reeds bezet, Gelieve ons dus steeds te contacteren om dit af te checken.

Wanneer kan ik in de zaal ?

Voor een feest/event heeft u telkens de zaal van daags 8u30 tot daags nadien 8u00 tot uwen beschikking. In deze periode dient alles te gebeuren: Zaal klaarzetten en versieren, dranken leveren, feesten, poetsen en alle materiaal en afval weghalen, zodat om 8u30 de volgende mensen van de zaal kunnen gebruik maken. Wenst u vroeger de zaal te betreden, dan kan u de zaal (indien beschikbaar) 1 dag langer huren. Idem betreffende de opkuis. 

Schade en of onderhoud !

Indien u merkt dat de zaal door de vorige huurder niet correct is achtergelaten (vuil, schade,...), gelieve ons dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en ook meteen een aantal fotos te nemen en door te mailen naar secretaris@jc-stroppen.be. Indien u dit niet doet, bent u als huurder volledig verantwoordelijk voor de staat van de zaal als u deze zelf verlaat.

Welk type feesten mag je organiseren in onze zaal?

Het Jeugdcentrum is onderworpen aan specifieke normen in verband met de milieuvergunning. Daarom kunnen niet alle activiteiten zomaar en onbeperkt worden georganiseerd.

De beperking ligt vooral op fuiven,optredens & dansfeesten !

Deze kan je indelen in 3 groepen :

  • Dansfeesten van erkende verenigingen naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid. Dit kunnen zijn: het jaarlijks dansfeest van de vereniging (KSJ-bal, chiro-fuif, ….), de klasfuif, chrysostomos, de 18-jarigenfuif, een bijzondere bestaansviering, een dansfeest n.a.v. een bijzondere gebeurtenis : kermis, carnaval, oud-nieuw, valentijntjesdag, … . Het zijn feesten die meestal toegankelijk zijn voor het ruime publiek maar ze kunnen ook enkel gericht zijn op leden of genodigden.
  • Dansfeesten georganiseerd door commerciële organisatoren, organisatoren van exclusieve fuiven (vaak met hogere inkom, bekende guest-deejays of speciaal doelpubliek), maar ook jongeren die de organisatie van fuiven zien als een lucratieve bezigheid, … De meeste van deze dansfeesten zijn toegankelijk voor het ruime publiek.
  • De dansfeesten georganiseerd door particulieren naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (bruiloft of samenwonen, gouden bruiloft, pensionering, …), de jaarlijkse feesten van bedrijven, instellingen, overheden, …. Meestal zijn dit privaatfeesten waarbij enkel genodigden binnen mogen.

Dansfeesten van de eerste en tweede soort vallen in principe onder de Vlaremwetgeving en kunnen niet zomaar in onze lokalen worden georganiseerd. Tenzij de organisator zelf over de nodige milieuvergunning beschikt, die hij kan aanvragen via het college van burgemeesteer en schepenen.

Hoe kan ik de zaal boeken ?

Voor het boeken van lokalen en accommodatie gebruiken we steeds dezelfde werkwijze.

  1. U contacteert ons met uw vraag of de zaal beschikbaar is op een bepaalde datum, dit kan telefonisch 0478 95 66 49 of via email naar secretaris@jc-stroppen.be
  2. U bevestigt ons deze datum steeds via mail met vermelding van uw naam, telefoonnummer en emailadres.
  3. Het secretariaat maakt voor u een contract op en bezorgt u dit zo snel mogelijk via email.
  4. U bezorgt ons het contract ingevuld en ondertekend terug. Vanaf nu is deze boeking definitief!
  5. Ten laatste 4 weken voor de activiteit wordt gevraagd om de nodige vergoeding + de waarborg te storten, zoniet vervalt uw boeking automatisch!


Huishoudelijk reglement

Voor een ordelijk verloop van activiteiten die georganiseerd worden op het jeugdcentrum hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.

U kan hier dit reglement downloaden en nalezen!