Huishoudelijk reglement

Voor een ordelijk verloop van activiteiten die georganiseerd worden op het jeugdcentrum hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.

U kan hier dit reglement downloaden en nalezen!