Welk type van activiteiten kan ik organiseren in de zalen van het jeugdcentrum?

Het Jeugdcentrum is onderworpen aan specifieke normen in verband met de milieuvergunning. Daarom kunnen niet alle activiteiten zomaar en onbeperkt worden georganiseerd.

De beperking ligt vooral op fuiven,optredens & dansfeesten !

Deze kan je indelen in 3 groepen :

  • Dansfeesten van erkende verenigingen naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid. Dit kunnen zijn: het jaarlijks dansfeest van de vereniging (KSJ-bal, chiro-fuif, ….), de klasfuif, chrysostomos, de 18-jarigenfuif, een bijzondere bestaansviering, een dansfeest n.a.v. een bijzondere gebeurtenis : kermis, carnaval, oud-nieuw, valentijntjesdag, … . Het zijn feesten die meestal toegankelijk zijn voor het ruime publiek maar ze kunnen ook enkel gericht zijn op leden of genodigden.
  • Dansfeesten georganiseerd door commerciële organisatoren, organisatoren van exclusieve fuiven (vaak met hogere inkom, bekende guest-deejays of speciaal doelpubliek), maar ook jongeren die de organisatie van fuiven zien als een lucratieve bezigheid, … De meeste van deze dansfeesten zijn toegankelijk voor het ruime publiek.
  • De dansfeesten georganiseerd door particulieren naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (bruiloft of samenwonen, gouden bruiloft, pensionering, …), de jaarlijkse feesten van bedrijven, instellingen, overheden, …. Meestal zijn dit privaatfeesten waarbij enkel genodigden binnen mogen.

Dansfeesten van de eerste en tweede soort vallen in principe onder de Vlaremwetgeving en kunnen niet zomaar in onze lokalen worden georganiseerd. Tenzij de organisator zelf over de nodige milieuvergunning beschikt, die hij kan aanvragen via het college van burgemeesteer en schepenen.